MA - ZA: 09:00 - 18:00
info@metafox.nl
Volgende post levering over

Privacybeleid

HomePrivacybeleid
logo_mf_svg

Inleiding

Betrouwbaarheid is bij het uitvoeren van ons werk een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met persoons- en bedrijfsgegevens van onze klanten is een belangrijk onderdeel van die betrouwbaarheid. Wij willen transparant zijn over de wijze waarop wij, als verwerking verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens van onze klanten en bezoekers van onze website (hierna ook: “je”, “jij” of “jou”). In deze privacyverklaring lichten we dit verder toe, waarbij voorop staat dat we de wettelijke privacyregels, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ en andere toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Daarnaast leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens

Via onze website of directe mailcontact worden persoons- en bedrijfsgegevens verwerkt, die zowel direct als indirect herleidbaar kunnen zijn tot personen (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gesteld). Een zorgvuldige omgang met deze persoonsgegevens is van groot belang. Deze worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden

  • wij ons aan de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoons- en bedrijfsgegevens verwerken. Dat doen we via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoons- en bedrijfsgegevens beperken tot alleen de persoons- en bedrijfsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je in gevallen waarin jouw goedkeuring vereist is, eerst vragen om toestemming om jouw persoons- en bedrijfsgegevens te verwerken;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen en die maatregelen ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons- en bedrijfsgegevens verwerken;
  • wij jou het recht geven om jouw persoons- en bedrijfsgegevens op jouw aanvraag inzichtelijk te maken, te corrigeren of te verwijderen.

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoons- en bedrijfsgegevens zijn. Met het oog op de later in deze privacyverklaring genoemde belangen, verwerken wij de volgende gegevens;

 

Verzender

Naam, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, IP-adres, nieuwsbrief voorkeuren en – bedrijfsinformatie (o.a. KvK-nummer) of andere informatie verkregen via de Kamer van Koophandel;

 

Ontvanger

NAW-gegevens, type adres en e-mailadres;

 

Rechtmatigheid van verwerking

Wij kunnen persoons- en bedrijfsgegevens verwerken op basis van een van de volgende wettelijk vastgelegde punten:

  • De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op jouw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • De verwerking van gegevens is noodzakelijk om vanuit Metafox te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • Je hebt toestemming gegeven voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden. Je kunt jouw gegeven toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van de toestemming tast de rechtmatigheid van de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens vóór de intrekking niet aan;

De verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens door Metafox heeft een aantal doelen:

  • de uitvoering van de opdracht om, waaronder onderdelen, accessoires en overige producten die passen bij jouw werk te (laten) bezorgen en (laten) betalen;
  • de optimalisatie van onze klantenservice; en
  • marketingdoeleinden, om jou als werkgever/partner op de hoogte houden van mooie acties;

Om onze website en diensten te optimaliseren, verzamelen en gebruiken we verder statistische gegevens; We gebruiken de door ons verkregen persoons- en bedrijfsgegevens van jouw onderneming niet voor marketingdoeleinden. Enkel de persoons- en bedrijfsgegevens van de directe opdrachtgever gebruiken wij voor marketingdoeleinden. Stel je geen prijs op onze (direct) marketing, dan kan je dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van de link ‘afmelden’ in de mailing die je van ons ontvangt;

 

Bewaartermijnen

De eerder beschreven persoonsgegevens worden door ons bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestelling(en) af te ronden en/of andere beschreven doeleinden te vervullen. Daarna bewaren wij jouw gegevens, overeenkomstig met de richtlijn van de overheid, maximaal twee jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden na deze twee jaar verwijderd, tenzij de fiscale bewaarplicht ons oplegt sommige van die gegevens zeven jaar te bewaren (onder andere naam-, order- en betaalgegevens). Bestellingen die direct via de mail zijn gemaakt, worden na het afronden van de opdracht direct uit ons database verwijderd.

 

Gegevens inzien, verwijderen en account opheffen

Je kunt ons ook vragen om jouw persoons- en bedrijfsgegevens te wijzigen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je vragen om je te identificeren.

 
Nieuwsbrief en andere reclame

Wij kunnen jou, naast de informatie op onze website, ook via social media en per telefoon op de hoogte brengen van onze nieuwe verrassingen en diensten. Daarnaast verzenden wij een nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt bij het plaatsen van een bestelling toegevoegd aan onze lijst van nieuwsbrief abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Hierna zal je dan ook geen directe communicatie meer van ons ontvangen.

 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld:

  • instellingen die betrokken zijn bij de productie en uitvoering van de door u gegeven opdrachten (denk hierbij ook aan partijen die de financiële afhandeling verzorgen);
  • door ons ingeschakelde derden in het kader van de marketing, bezorging en productie van Metafox;
  • opsporingsinstanties en (toezichthoudende) autoriteiten indien wij hiertoe een verzoek ontvangen;
  • derden – alleen als hiervoor toestemming is ontvangen van jou;
  • derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou of die van ons te beschermen.

In dit kader delen wij persoonsgegevens met de volgende partijen:

  • Communicatie met klant: Tidio
 

Cookies

Wil je meer informatie over onze cookies? Ga dan naar de uitgebreide cookie verklaring.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Het is Google bijvoorbeeld niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren (hashen).

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken.

  • Website: SSL Versleuteling inclusief certificaat.
  • E-mail: SSL Versleuteling Inclusief certificaat.
  • Werkcomputers: McAfee LiveSafe antivirussen & VPN verbinding.
 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoons- en bedrijfsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruikmaakt.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je dan ook om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoons- en bedrijfsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. De gegevens die je ons toestuurt worden bewaard zolang als nodig is om jouw vraag volledig te beantwoorden en af te handelen.

 

Naam en contactgegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen rondom inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoons- en bedrijfsgegevens kun je altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Winkelwagen
Inloggen / Registreren

Nog geen account?

Account aanmaken
Product Categorieëns
Follow:
Cookies
We gebruiken cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. Door op deze website te surfen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Akkoord Meer info